Fartygs Försäkringar

Skut Skeppare / Fritidsfartyg

Har du ett Fritidsfartyg? Dvs större än 12 * 4 meter och söker en försäkring för denna?

Eller är du intresserad av att sälja eller köpa en sådan?

Jag har jobbat i många år med förmedling av just lastfartyg och numera även fritidsfartyg.

Hör av dig så berättar jag mer! Maila mig på [javascript protected email address]

 

 

FRITIDSFARTYGS FÖRSÄKRING FÖR KASKO & P&I
 
 
SÄKRA har nöjet att erbjuda en frivillig försäkringslösning för ägare av fritidsfartyg även äldre. Genom SÄKRA har ägare av fritidsfartyg möjlighet att teckna en Kasko- försäkring samt en Ansvarsförsäkring så kallad P&I försäkring.
 
Försäkringsskydd
SÄKRA har tagit fram en kombinerad Kasko- och P&I försäkring som omfattar egna skador på fartyg och maskin, samt skyddar mot krav som tredjeman kan ställa på fartygsägaren.
 
SÄKRA upphandlar och förvaltar denna försäkringslösning. SÄKRA har direktkontakt till försäkringsgivare och assistera fartygsägarna i skadefall. SÄKRA informerar fartygsägarna om de senaste uppdateringarna av försäkringsdokument samt hjälper till vid anmälan av skada och/ eller att få assistans vid haveri.
SÄKRA företräda fartygsägarna i samtliga försäkringsfrågor.
 
Omfattning av försäkring
Kasko
Försäkringen täcker fartyget, maskinanläggning, teknisk utrustning, tillbehör, inventarier, livbåt m.m.
 
P&I 
Försäkringen täcker de krav på ersättning som tredjeman kan komma att ställa på fartygsägaren i samband med kollision, skada på andra fartyg eller egendom utan kollision, livräddningskostnader, fasta och flytande föremål andra än fartyg (FFO), krav på ersättning ur bogseringskontrakt, miljöskada eller vrakborttagning.
 
För mer information om försäkringsvillkor och våra förmånliga premier vänligen kontakta SÄKRA.
 
  1. Mycket kunnig och flexibel personal
  2. Snabb skadehantering
  3. Bolagen har intresse att försäkra äldre fartyg som inte används kommersiellt.
 
Assistans vid skada/ haveri
Vid inträffande av skada eller haveri ring omgående oss på SÄKRA som assisterar er. Vi på Säkra är tillgängliga under hela dygnet. Ni kan även ringa om det finns en övervägande risk för haveri eller utsläpp.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)